Disclaimer

Croon vindt het belangrijk om de door jou verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. We zullen je persoonlijke gegevens behandelen zoals in de Wet PersoonsRegistratie is neergelegd, wat in dit geval betekent dat je persoonlijke gegevens alleen gebruikt worden voor personeelswerving van Croon. We geven je gegevens niet door aan andere bedrijven of organisaties.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling, betrouwbaarheid en de actualiteit van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig, niet tijdig of onjuist is. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

De inhoud van deze website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Croon voorafgaand toestemming geeft. Alle rechten zijn voorbehouden aan Croon.